Značení železničních stanic

Pro železniční stanice a zastávky zajišťujeme výrobu a montáž orientačního a informačního systému (včetně nosných konzol a upínacích prvků). Vizuelní a technické provedení tabulí a dalších prvků (jako jsou samolepky, apod.) odpovídá podmínkám obsaženým v Grafickém manuálu jednotného orientačního a informačního sytému SŽDC, který definuje závazná pravidla návrhu, projektování a realizaci orientačního a informačního systému.

Orientační a informační systém železniční stanice nejčastěji sestává z:

  • označení železniční zastávky nebo stanice (prosvětlené/nesvětelné jednostranné nebo oboustranné tabule s názvem
  • stanice nebo zastávky),
  • značení sektorů a nástupišť,
  • informativní/směrové/zákazové piktogramy (řešené i jako samolepky na sklo/dveře/stěnu),
  • tabule se směrem jízd vlaků a orientační směrové tabule,
  • orientační a informační prvky určené pro OOSPO (např. hlasové majáčky, hmatné štítky),
  • nosné a upínací prvky pro tabule.
Prohlédněte si naše produkty
Připravíme Vám nabídku na míru